Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

MULTICULTURAL BUSINESS INSTITUTE, acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor dvs. personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora în conformitate cu normativele Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene din 27/04/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, drepturile de care beneficiază persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate de MULTICULTURAL BUSINESS INSTITUTE, sunt următoarele:

  • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (articolul 13 și 14 din Regulament);
  • dreptul de acces la date (articolul 15 din Regulament);
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (articolul 16 din Regulament);
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile expres prevazute de Regulamentului general privind protecţia datelor (articolul 17 din Regulament);
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (articolul 18 din Regulament);
  • dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (articolul 20 din Regulament);
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor (articolul 21 din Regulament);
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. constituie o încălcare a prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (articolul 77 din Regulament );

În plus, aveţi dreptul în orice moment să aflaţi dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de noi şi care sunt acestea.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, către MULTICULTURAL BUSINESS INSTITUTE, care va răspunde cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.

În cazul în care consideraţi că drepturile dvs. nu au fost respectate vă puteţi adresa cu o cerere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul în Bucureşti, B-dul, G-ral, Gheorghe Magheru nr.28-30, Sector 1, tel:+40.318.059.211/ +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru informații suplimentare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, vă recomandăm să consultați şi website-ul ANSPDCP –  www.dataprotection.ro .