Alina Gentimir

 1. Alina Gentimir

  Statutul profesional, academic și social

 • Cadru didactic universitar, Facultatea de Drept, Centrul de Studii Europene, Universitatea Alexandru Ioan Cuza
 • licențiată în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • studii postuniversitare în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • studii masterale în drepturile omului, Institutul de Inalte Studii Europene, Strasbourg, Franţa
 • Doctor în drept (Specializarea Drept procesual penal, Drepturile omului, coordonator: Prof. Dr. Grigore Theodoru), Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 • a absolvit cursuri de pregătire în psihopedagogie, precum și în limbile: engleză, franceză, portugheză, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași și cursuri de predare a drepturilor omului la Institutul International al Drepturilor Omului – Strasbourg, Franţa
 • specializări în drepturile omului și drept penal internațional: Institutul Internațional al Drepturilor Omului – Strasbourg, Franţa, Institutul Universitar European – Florenţa, Italia, Institutul T.M. Asser – Haga, Olanda, Universitatea Sorbona – Paris, Franţa, ERA – Trier, Germania
 • jurist stagiar în cadrul Curţii Europene a Drepturilor Omului(Strasbourg, Franţa) şi Curţii Internaţionale Penale (Haga, Olanda)
 • cercetător științific stagiar în cadrul T.M.C. Asser Institut, Haga Olanda
 • avocat specializat în drept penal și drepturile omului (Baroul Iași)
 • expert/ consultant în proiecte POSDRU, POCA, domenii : drepturile omului, managementul carierei, justiție
 • membră în asociații precum: European Society of International Law (Florenta, Italia), Asociația „Vespasian V. Pella”, Iași, Rețeaua de Cercetare a Diversității Culturale și a Minorităților Naționale, Centru de Cercetare și Comunicare Interculturală (Iași), Societatea Română de Drept European (Bucureşti), Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (Bucureşti), Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii, Academia de Drept al Mediului (Ottawa, Canada), Asociația pentru Drept Internațional și Relatii Internaționale „Nicolae Titulescu” (București), Asociaţia Internaţională de Drept Penal (Paris, Franţa), Asociația tinerilor avocaţi, Baroul Iasi
 1. Portofoliu
 • autoare a trei cărți de specialitate(acreditate academic, profesional și cultural) publicate sau în curs de publicare, precum și a numeroase articole, recenzii, traduceri
 • s-a pregătit profesional cu somități ale mediului academic roman și internațional, între care prof. dr. Gr. Theodoru, prof. dr. Gudmundur Alfredsson, prof. dr. Contance Grewe, prof.dr. Patrick Wachsmann, prof.dr. Cherif Bassiouni, prof. dr. Antônio Augusto Cançado Trindade, prof. dr. Dieter Grimm, prof. dr. Eckart Klein
 • are experiență multilaterală însumând 19 ani activitate realizată în țară și străinătate în domeniile: educațional, științific, judiciar.