Monica Dinu Bakoș

Monica Dinu Bakoș

 • Senior Researcher la Multicultural Business Institute, Divizia Franceză
 • Doctor în drept penal al Université de Nantes (cotutelă internațională între Université de Nantes, France și Universitatea de Vest Timișoara)
 • Cadru didactic universitar – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara (perioada studii doctorale: 2013-2016)
 • Avocat definitiv în Baroul din Saint Malo-Dinan, Franța
 • Specializată în Drept penal substanțial și procedural francez prin: Studii doctorale în cadrul Laboratorului Droit et Changement Social, Université de Nantes, Faculté de Droit et Sciences Politiques, stagiu profesional în cadrul Tribunal de Grande Instance din Rennes, Franța – Tribunalul corecțional (magistrat coordonator stagiu: Președintele Tribunalului corecțional: Veronique Lanneau), stagiu profesional în cadrul Cabinet de Avocat William Pineau (specialist în Drept penal) Rennes, Franța
 • Specializată în Carieră judiciară prin program masteral, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Drept
 • Specializată în Drept Internațional ComparatCommon Law et Tradition Civiliste, program masteral, Université Paris – Est Créteil, Val de Marne -UFR Droit, Paris, France
 • Specializată în Drept privat şi drept public, licențiată a Facultății de Drept si Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest Timișoara,
 • Specializată în pedagogie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad
 • Câștigătoare a Bursei de studii Erasmus Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Drept si Ştiinţe Administrative – Université Paris Est – Val de Marne, Faculté de Droit et Sciences Politiques, Paris (Franţa)
 • Peste 10 ani experiență în drept penal, drept civil, deopotrivă în Sistemul român de drept, cât și în Dreptul Francez, cel Unional și în Dreptul Internațional
 • Mai mulți ani de experiență în medii organizaționale, precum și în mediul corporate al Uniunii Europene (România și Franța în special)
 • Are numeroase participări la evenimente științifice internaționale în diverse zone din România și din Franța precum: Universitatea „Al. Ioan Cuza” (Iași), Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Universitatea Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Nantes (France), Université Paris – Est Créteil, Val de Marne (France)
 • A publicat multiple articole de specialitate la jurnale consacrate profesional din România și Franța, precum: Supliment Acta Universitatis Lucian Blaga 2015, Ed. Universul Juridic; Revista Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Drept; European Legal Studies and Research, Ed. Universul Juridic Bucureşti; Revue de l’Institut Universitaire Varenne (France), Laboratoire Droit et Changement Social (France), l’Institut de Recherche en Droit privé (France)
 • Este autoare a prestigioasei lucrări academice Echitatea în dreptul penal substanțial / L’équité en droit pénal substantiel – Editura Universul Juridic, România, 2018 (colecția Monografii), volum derivat din teza de doctorat în drept penal comparat susținută public atât în Limba franceză, cât și în Limba română în fața unei comisii mixte (alcătuite din profesori universitari francezi și români) în octombrie 2016 la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara
 • Pentru mai multe detalii vă invităm pe site-ul personal: https://monicadinubakos.wixsite.com